Om NLP

Om NLP

Neuro
Lingvistisk
Programmering

NLP er en relativ ny retning inden for psykologi, pædagogik og ledelse.

NLP Psykoterapi har vist sig som en nænsom og alligevel yderst effektiv form for kognitiv korttidsterapi, der tager hensyn til sindets egne forudsætninger.

Nemlig de informationstyper sindet arbejder med og de mønstre sindet arbejder efter.

Vi danner alle hver især vores helt egen personlige opfattelse af virkeligheden, gennem de billeder vi ser for vores indre blik, de indre lyde vi hører, vores kropsfornemmelser og den indre dialog hvormed vi hele tiden kommenterer os selv og vores oplevelser. Og det er denne opfattelse af virkeligheden snarere end virkeligheden selv, der afgør hvordan vi tænker, handler og fungerer.

Dette foregår sædvanligvis ubevidst og altså tilsyneladende uden for vores kontrol. Med de metoder, der er udviklet i NLP, har vi fået en praktisk anvisning på, hvordan vi forholdsvis nemt kan udvide eller ændre vores opfattelse af virkeligheden.

Overordnet generaliserer, udelader og forvrænger vi store dele af den information vi bliver udsat for.
Men hvordan vi vælger at generalisere, udelade og forvrænge afhænger netop af vores sanser, baggrund, overbevisninger, erfaringer, osv.

Derfor ender vi op med vores individuelle opfattelse af virkeligheden eller ”model af verden”.

Det gode ved at vi generaliserer, udelader og forvrænger information er, at det er den måde vi indlærer på. Det er netop derfor at vi kan forstå og huske og i det hele taget ikke behøver at gentage alting igen og igen.

Det dårlige ved at vi generaliserer, udelader og forvrænger information er f.eks. at negative erfaringer og hæmmende overbevisninger har det med at bekræfte sig selv.

Hvis en kvinde f.eks. har haft en fraværende far og er blevet forladt flere gange af forskellige mænd, er det nærliggende at begynde at generalisere at “Mænd forlader mig” og “Jeg er ikke værd at elske”, “Mænd er dumme” eller lignende.

Og det er netop det hun vil opleve! Fordi hendes filter nu er f.eks. “Jeg er ikke værd at elske”, vil hun konstant forvrænge det andre siger, det der sker omkring hende, etc. til at betyde “Jeg er ikke værd at elske”. Hun vil have fokus på alt der kan misfortolkes og udelade, alle de informationer der viser hende det modsatte. Hun vil slet ikke lægge mærke til dem.

Mange af forandringsprocesserne i NLP beskæftiger sig netop med denne indre model af virkeligheden og sindet lærer hurtigt hvordan det håndterer problematiske situationer og kriser så det enkelte menneske bliver selvhjulpen.

Ved at bruge vores viden om hvordan hjernen og nervesystemet(neuro) der via sit interne sprog(lingvistisk) hele tiden bearbejder(programmerer) sig selv, får vi flere valgmuligheder, flere ressourcer og større frihed til at føle og reagere anderledes end vi plejer.

Jeg er overbevist om at fleksible, ressourcefulde og stærke individer vil være tilbøjelige til at komme mere helskindet igennem konflikter, kriser og (for mange den sværeste af alle prøvelser:-) succes.