Hypnose

Hypnose

Hypnosens historie – i meget store træk.

Hypnose er blevet praktiseret i tusinder af år og er den ældste og mest beskrevne psykologiske metode.
Der er beretninger i ældgamle Sanskrittekster om brug af healingtrancer og healingtempler i Indien.
Gamle ægyptiske papyrusruller fortæller om brug af søvntempler og brug af tranceinduktioner til healing.

Man har op gennem tiden arbejdet ud fra teorier om magnetisme og i 1700 tallet kaldte Mesmer det for overførsel af energi og animalsk magnetisme.

Op gennem 1800 tallet var der en del læger, der beskæftigede sig med hypnose og foretog operationer med hypnose som bedøvelsesmetode.
En skotsk læge, James Braid, gav metoden navn efter den græske gud for søvn: Hypnos. Senere fortrød han dog navnet fordi det ikke rigtigt har noget med søvn at gøre.

I 1900 tallet arbejdede forskellige læger og psykiatere (Freud for eksempel) med hypnose, men det var ikke en særlig anerkendt metode, bl.a. fordi den også dengang ofte blev forbundet med scenehypnotisørers optræden, og kunne derfor ikke tages alvorligt.

I 1950´erne blev hypnose dog anerkendt som metode i Amerika. Dette skyldes Milton Ericson, som videre udviklede den autoritative, klassiske hypnose til en mere fleksibel metode, som alle kan bruge.
Han kaldes den moderne hypnoses fader, og hans metoder er i dag en stor del af grundlaget for den terapeutiske eller kliniske hypnose.

 

Det bevidste og det ubevidste sind.

Det ubevidste sind rummer hele vores liv med alt hvad det indebærer af sanseindtryk, hvor det bevidste sind kun kan rumme meget lidt og er derfor afhængig af det øjeblikkelige fokus.
Det bevidste sind søger mening, logik og rækkefølge, hvor det ubevidste sind kan bevæge sig i tid og sted uafhængigt af logik.
Den eneste måde hvorpå vi kan opfatte den virkelighed vi færdes i, er gennem vore sanser.
Hvis vi ikke kunne se, høre, smage, lugte og mærke alle de input der kommer til os hele tiden, ville vi ikke opfatte noget om den virkelighed vi eksisterer i.

Alle sanse indtrykkene går ind på én gang, men da vores bevidsthed ikke kan rumme mere end 5 – 9 indtryk af gangen ud af de millioner af sanseindtryk vi udsættes for hele tiden, vil en masse sanseindtryk være ubevidste.

Det betyder ikke, at de ikke er der, det betyder blot, at vi ikke i øjeblikket har fokus på dem.

Enhver der har prøvet at have f.eks. ondt i ryggen i en periode, kender sikkert til hvor meget ryggen derved kommer i fokus og når smerten så er væk, så er det ikke mange tanker man bruger på sin ryg – den bliver igen en ubevidst del af kroppen.

På samme måde er det med oplevelser fra fortiden.

Hvis vi møder noget i vores liv der minder os om f.eks. dårlige oplevelser, kan de oplevelser igen blive en del af det bevidste sind og være så meget i fokus, at man har det dårligt, bliver bange, føler dårligt selvværd, bliver deprimeret osv.

Eller vi kan gøre tidligere gode følelser, oplevelser og ressourcer mere bevidste, og derved lave en god grobund for fremgang, glæde, kærlighed, selvværd, ligeværd osv. så vi kan føle os godt tilpas i vores nutid.

 

Hvad er hypnose og hypnoterapi?

Hypnose er en ændret bevidsthedstilstand hvor der er mere direkte adgang til det ubevidste sind og dets ressourcer og hvor det er nemmere at arbejde uden at det bevidste sind i særlig grad kan ”forstyrre” med sit behov for mening.

Der sker hele tiden elektriske udladninger i hjernen i forbindelse med tanker og andre processer, hvad enten de er bevidste eller ubevidste, hvis frekvens man kan måle med EEG udstyr.
– Beta/vågen, Alfa/afslappet, Theta/drømmesøvn og Delta/dyb søvn.

Hypnose bringer en person på alfa niveau og nogle gange dybere til theta.

Vi er alle i forbindelse med alfa niveauet mindst 2 gange dagligt, nemlig om morgenen når vi vågner op og om aftenen når vi falder i søvn.

Andre tidspunkter hvor vi automatisk går i trance er når vi f.eks. dagdrømmer, er opslugt af at læse, se tv, lytte til fugle, musik, foredrag, slapper af på stranden, får blid massage, mediterer, ser på stjerner osv.

Disse trancetilstande er meget hensigtsmæssige for at arbejde terapeutisk f.eks. med NLP processer og værktøjer.

 

Ofte stillede spørgsmål og svar.

• Kan jeg miste kontrollen, hvis jeg bliver hypnotiseret?
Dit ubevidste sinds opgave er at passe på din overlevelse og det vil kun tillade påvirkninger der passer til dig og din indre moral og værdisæt. Og fordi det er sådan vil du gå ud af trance i samme øjeblik dit ubevidste sind føler sig truet.

• Jeg kan ikke hypnotiseres. Kun bestemte mennesker kan hypnotiseres.
Alle mennesker oplever mindst 2 gange dagligt en hypnotisk tilstand lige når de vågner og lige inden de sover og du har måske selv ind imellem oplevet at være faldet i staver hvor dine tanker flyver og du glemmer omverden for et øjeblik, og når du gør det så er du i virkeligheden i en let hypnotisk tilstand og den tilstand er for det meste rigeligt til at arbejde terapeutisk og hvis/når vi så ønsker det vil det være nemt for dig at gå endnu dybere.

• Kan jeg huske noget efter at jeg har været i hypnose?
Ja vi vil for det meste arbejde ud fra en hypnosetilstand hvor du vil kunne huske det meste eller det hele, akkurat ligesom den måde du husker alle andre almindelige former for samvær på.

• Kan nogen hypnotisere mig mod min vilje?
Nej det kan ikke lade sig gøre, fordi dit ubevidste sind passer på dig og kun vil tillade nogen at påvirke dig hvis det passer til din egen overlevelse, moral og værdier. Så hvis nogen forsøgte at hypnotisere dig mod din vilje ville du opdage det og være i stand til at sige fra.

• Hvad nu hvis jeg ikke kommer ud af trance?
Du vil altid komme ud af trance i det du begynder at bevæge din krop og koncentrere dig om forskellige andre ting eller du ville falde i søvn og sove fordi trance i almindelighed er et trin på vejen til at falde i søvn og jeg tænker, at når du kan stå op om morgenen og vågne til almindelig bevidst tilstand efter en hel nats søvn vil det også være let for dig at komme ud af trance. Samtidig vil jeg selvfølgelig gøre mit til at du er ude af trance når du går herfra.