Terapi

Terapi

NLP Psykoterapi
NLP Psykoterapi er en moderne form for praktisk Psykologi, baseret på samtaler og enkle terapeutiske metoder, som kan hjælpe dig til at finde dine indre styrker og evner.

NLP Psykoterapeuter er trænet i, at være opmærksom på de signaler som er kendetegnende for den enkelte klient, og arbejder ud fra netop disse signaler. Derved bliver NLP Psykoterapi er en meget fleksibel form for korttids terapi, som tager hensyn til den enkeltes individuelle behov.

Hele livet er en indlæringsproces.
Du kan blive hjulpet til at få løsnet op for de blokeringer og begrænsninger, vi alle på et tidspunkt ubevidst har skabt, for at opnå noget. Typisk: eksistensberettigelse, omsorg, kærlighed etc.

For eksempel har mange af os fra helt små lært, at vi må indordne os og vokser op i den tro at vi må undskylde for vores tilstedeværelse. Så når vi møder udfordringer, krav eller modstand kan vi være tilbøjelige til at undertrykke vores egen mening, og lader ofte andre træde ind over vores grænser.
Lavt selvværd og manglende tro på egen ret til ligeværd og respekt resulterer ofte i, at vi først reagerer, når vi føler os så pressede, at vores reaktion bliver uhensigtsmæssig aggressiv og sårende.

Fysiske symptomer som for eksempel allergi, smerte og sygdom, har nogle gange rod tilbage til den måde, vi oplever os selv og vores virkelighed.
Med NLP kan vi få hjælp til at afklare, om vi har noget at lære om os selv i forbindelse med symptomerne, og derved afhjælpe situationen.
Vores sind er utroligt kreativt og velvilligt.
Nogle former for angst og forskellige fobier er ofte et resultat af indlæring fra vores omgivelser.

Hvis nu for eksempel, at jeg som barn ikke var træt, når jeg blev lagt i seng, men havde brug for selskab eller omsorg, fik jeg måske først opfyldt mit behov, hvis jeg, for eksempel, kunne overbevise mine forældre om, at jeg var bange for at være alene.
På den måde ville mine forældre, uden at ville det, have lært mig en effektiv måde til at få deres opmærksomhed.
Mit ubevidste sind ville sige til sig selv: “nååå…..det er på DEN måde…”
Det kan så udvikle sig til et meget uhensigtsmæssigt livsmønster, som har vidtrækkende konsekvenser for resten af mit liv.
Det vil selvfølgelig have indflydelse på, hvordan jeg færdes gennem livet, hvad jeg vælger at lave og hvordan mit selvværd og selvstændighed er.

Dette er selvfølgelig et tænkt eksempel, og mange former for angst opstår på andre måder, f.eks. ved traumatiske hændelser.
Med de metoder, som er udviklet inden for NLP har vi en blid, men effektiv anvisning på, hvordan vi forholdsvis enkelt kan løsne op for traumer, sorg, depression og livskriser i al almindelighed.

Bevidsthed.
Vores sind vil altid støtte os, på den måde sindet tror, er bedst for os.

Bliver vi først opmærksomme på de uhensigtsmæssige løsningsmodeller, som styrer vores adfærd og overbevisninger om os selv og virkeligheden, og derefter ønsker at finde andre løsninger, kan vi lære hvordan vi opfylder vores behov på måder, som passer bedre til vores alder og faktiske virkelighed.

Lige så velvilligt vores sind tidligt i vores liv finder på – og bruger – løsninger, som senere er uhensigtsmæssige, vil det være velvillig over for hensigtsmæssige løsninger, hvis der bliver taget hensyn til det oprindelige behov.

At vælge terapeut
Det er altid en god idé, at snakke med flere forskellige terapeuter, inden du beslutter dig. Du kan altid få en uforpligtende snak hos en ansvarlig terapeut, enten over telefon eller ved et kort besøg. Her kan du stille spørgsmål om terapeutens uddannelse og erfaringer.

Det kan også være en fordel at snakke med terapeuter fra forskellige terapi og behandlingsformer om netop dit emne.
For nogle er det f. eks. vigtigt at der er megen fysisk berøring i form af massage eller andet og for andre er det vigtigt at undgå dette.

En vigtig faktor i et terapiforløb er tillid, og du vil, efter at have snakket med flere forskellige terapeuter, kunne mærke, hvem du har mest lyst til at åbne dig for.

Et terapiforløb
Et typisk terapiforløb vil starte med en afklarende samtale, hvor vi lærer hinanden lidt at kende. Jeg hører lidt overordnet om det du vil snakke om, og så vil vi sammen finde ud af, hvordan vi går videre.
Jeg vil komme med et bud på, hvor mange gange jeg synes du skal komme og hvor tit, men den endelige beslutning vil være din.

Under alle omstændigheder, vil vi efter 3 gange gøre status og tage stilling til det videre forløb.